20100202

σε αναμονη σε σιγαση

1 Comments:

Blogger Obsidian said...

αποσπάματα από το ημερολόγιο μιας συνείδησης

"...κάπως έτσι ξεκίνησε. Σαν παιχνίδι. Δεν κατάλαβα και πολύ καλά. Μια κάμερα. Ένα καλώδιο, ειδικό καλώδιο. Και η τηλεόραση, αλλά με ειδική υποδοχή, για το ειδικό καλώδιο και η κάμερα...δώρο..."

"...παίζαμε, αλήθεια, παίζαμε. Αλλά πάντα έπαιρνα προληπτικά μέτρα προφύλαξης. Ναι, να, να σου δείξω, έχω στοιχεία...Το χέρι τότε ήταν ακόμη μαζί μου..."

"...βοή-θεια..."

03/02/2010, 01:10  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home